Valuta

Met J2Store kunt u in meerdere valuta's verkopen. U kunt zoveel valuta's maken als u wilt. U kunt de ruilwaarde van de valuta handmatig instellen of J2Store toestaan ​​om in realtime gegevens op te halen uit de Google Financial API. (In de winkelconfiguratie moet u de valuta voor automatisch bijwerken instellen op JA)

Een nieuwe valuta creëren; Klik op de knop Nieuw om het proces voor het maken van valuta te starten.

Valuta titel: Titel is erg belangrijk en moet op de juiste manier worden gegeven. Bijv. Amerikaanse dollars.

Valuta code: De valutacode moet worden geselecteerd uit de gegeven lijst. Een nieuwe code van gebruikerskeuze kan niet aan de lijst worden toegevoegd. Bijv. Amerikaanse Dollar

Symbool van munteenheid: Dit is een enkel cijfer dat wereldwijd wordt gebruikt om de valuta aan te duiden. De Euro wordt bijvoorbeeld aangeduid met het symbool €.

Symbool Positie: Het symbool staat aan elke kant van de valutanaam, volgens de normen van het land waartoe de valuta behoort. Bijvoorbeeld, de € wordt altijd als voorvoegsel (vóór de valutanaam) als volgt weergegeven: € 500,00 en sommige valuta's kunnen ook een achtervoegsel krijgen (na de valutanaam), voorlopig als volgt: 500,00 €.

Decimale plaatsen: Dit geeft het aantal decimalen na de ’.’ In de valutawaarde aan. Meestal zijn de decimalen 2.

Decimaalscheidingsteken: Standaard in Nederland wordt de komma (,) als scheidingsteken gebruikt.

Duizenden scheidingsteken: Een punt is in Nederland het scheidingsteken voor duizendtallen.

Waarde: Deze optie wordt gebruikt om de standaardvaluta in te stellen. Als de waarde is ingesteld op 1,000000 voor een bepaalde valuta, zal deze dienen als de standaardvaluta. Alle andere valuta zullen hiermee in verband staan. Als bijvoorbeeld US $ is ingesteld op de waarde 1, is dit de standaardvaluta en is de overeenkomstige waarde 0,81 voor euro. Op deze manier berekent J2Store de prijzen voor producten op basis van valuta-overgangen.

Status: Deze optie stelt de publicatiestatus van de valuta in. Als het is ingesteld om te worden gepubliceerd, is het beschikbaar voor het betalingsproces. Anders is het niet beschikbaar voor betalingen.

Geef de prijzen weer met een punt bij de decimalen.

Meerdere valuta's instellen

Met de functie voor meerdere valuta's van J2Store kan de winkeleigenaar meerdere valuta's instellen. Als de winkel bijvoorbeeld de Verenigde…

Met de functie voor meerdere valuta's van J2Store kan de winkeleigenaar meerdere valuta's instellen. Als de winkel bijvoorbeeld de Verenigde Staten is en de winkeleigenaar wil dat zijn winkel toegankelijk is voor klanten uit Japan en Europese landen, dan moet hij / zij één primaire valuta (voor de Verenigde Staten) en twee secundaire valuta ( één voor Japan en andere voor Europese landen).
Hoe stel ik de primaire of standaardvaluta in?

Eerst moet u uw primaire of standaardvaluta voor uw winkel bepalen. De waarde-optie in valuta-instellingen wordt gebruikt om de standaardvaluta in te stellen. Als de waarde is ingesteld op 1,000000 voor een bepaalde valuta, zal deze dienen als de standaardvaluta.

Als bijvoorbeeld US $ is ingesteld op de waarde 1, is dit de standaardvaluta en is de overeenkomstige waarde 0,81 voor euro. Op deze manier berekent J2Store de prijzen voor producten op basis van valuta-overgangen.

Om de valutawaarde automatisch bij te werken, gaat u naar J2Store> Configuratie> tabblad Winkel en kiest u JA om valuta automatisch bij te werken.

Configuratie.

Nadat u Valuta automatisch bijwerken naar JA hebt gekozen en u een secundaire valuta gaat creëren, wordt de waarde van de valuta automatisch bijgewerkt. Zie de onderstaande afbeelding,

Was dit nuttig?
0

J2Store Valutawisselaar

Ga naar Extensie> Modules. Zoek de valutamodule van J2Store en schakel deze in. Open de module, stel de modulepositie in…

Ga naar Extensie> Modules.

  1. Zoek de valutamodule van J2Store en schakel deze in.
  2. Open de module, stel de modulepositie in op een van de posities van uw sjabloon.
  3. Wijs het toe aan de Alle pagina's of aan het specifieke menu en sla het op.
Was dit nuttig?
0

EasyCookieInfo