Questions
Topics

Beheer gebruikers

Het plaatsen van een gebruiker op een contactpagina

Het toevoegen van gebruikers aan de Joomla-contactpagina is helemaal geen moeilijke taak. Eerst moet u inloggen op uw administratie (achterkant).…

Het toevoegen van gebruikers aan de Joomla-contactpagina is helemaal geen moeilijke taak.

Eerst moet u inloggen op uw administratie (achterkant). Je gaat naar:

Componenten -> Contacten -> Categorieën en klik op categorieën.

Standaard toont Joomla een categorie met de naam contacten. Dit kan worden bijgewerkt, gebruikt of u kunt uw eigen categorie maken.

Om een ​​nieuwe categorie aan te maken, klikt u op de nieuwe knop in de rechterbovenhoek en er wordt een bewerkingspagina geopend. U kunt de categorie een naam geven in het titelveld, het aliasveld is de naam van de computerprogrammering en mag geen spaties bevatten. De alias wordt niet aan de gebruiker getoond, alleen de titel. Klik op JA in het gepubliceerde veld, u kunt een afbeelding toevoegen, deze rechts of links uitlijnen en zelfs een beschrijving toevoegen die alleen wordt weergegeven voor backend-gebruikers. Klik op voltooien en je hebt een categorie aangemaakt voor je nieuwe gebruiker (s).

Ga terug naar uw hoofdcategoriepagina en u kunt kiezen uit categorie of contactpersoon. Omdat u uw categorie al heeft toegevoegd, kiest u nu contact. Er is daar al een standaardcontact met de naam of naam. Het is eenvoudig om dit item bij te werken door erop te klikken en de informatie die al is ingesteld bij te werken. Voor de doeleinden van deze tutorial gaan we echter vanuit het niets een nieuw contact maken. Klik op NIEUW. Hierdoor wordt een bewerkingsvenster geopend waarin u de naam van de contactpersoon, alias voor de computer, kunt toevoegen en de rest van de linkerkant van het venster uw aangepaste informatie. Aan de rechterkant van het venster zien we veel parameters. Onder contactparameters vult u het adres en andere contactgegevens in, en aan het einde ziet u een optie voor VCard. Dit is een handig soort digitaal visitekaartje, waarmee bezoekers een voorgeformatteerde vcard van het contact kunnen downloaden. U kunt meer over vcards vinden op http://en.wikipedia.org/wiki/VCard [1]. Onder geavanceerde parameters kunt u kiezen uit verschillende pictogrammen, als u aangepaste pictogrammen wilt, kunt u deze toevoegen aan de mediamap onder pictogrammen, waarna ze hier beschikbaar zijn om in uw contactpersoon in te voegen. Onder E-mailparameters kunt u het contactformulier bewerken dat op de contactpagina wordt weergegeven zodat de bezoeker contact met u kan opnemen. Je kunt kiezen uit het onderwerp dat naar je toekomt wanneer ze het formulier verzenden, je kunt kiezen uit verboden woorden, onderwerpen, etc. die ook naar jou worden gestuurd.

Was dit nuttig?
0

Gebruikerswachtwoord herstellen

De sitebeheerder kan de volgende stappen uitvoeren: Log in op de Administrator-backend van uw site (bijv. Www.yoursite.com/administrator) Selecteer in het…

De sitebeheerder kan de volgende stappen uitvoeren:

 1. Log in op de Administrator-backend van uw site (bijv. Www.yoursite.com/administrator)
 2. Selecteer in het menu Gebruikers het submenu Beheren.
 3. Klik op de gebruikersnaam die u wilt bewerken.
 4. Typ het nieuwe wachtwoord in het veld Wachtwoord en typ het nogmaals in het veld Wachtwoord bevestigen.
 5. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
0

Gebruikersgroep aanpassen

Je kunt de groep van een gebruiker wijzigen door deze stappen te volgen. U moet inloggen als beheerder of superbeheerder…

Je kunt de groep van een gebruiker wijzigen door deze stappen te volgen. U moet inloggen als beheerder of superbeheerder om een gebruikersgroep te kunnen wijzigen. Ook kan een beheerder zichzelf of anderen niet tot superbeheerder maken.

 1. Log in op de Administrator Back-end via de sitename / administrator URL.
 2. Klik op Site en vervolgens op Gebruikersbeheer
 3. Klik op het selectievakje naast de gebruiker die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek.
 4. Wijzig de gebruikersgroep in het gedeelte Gebruikersgegevens.
 5. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
0

Nieuwe gebruiker toevoegen

Een gebruiker is een persoon (of groep personen) die zich heeft geauthenticeerd door de door u gevraagde registratiegegevens te verstrekken.…

Een gebruiker is een persoon (of groep personen) die zich heeft geauthenticeerd door de door u gevraagde registratiegegevens te verstrekken. Normaal gesproken maakt u gebruikersaccounts aan om toegang te verlenen tot exclusieve delen van uw site of om uw bezoekers hun inhoud te laten posten.

Om een ​​nieuwe gebruiker aan te maken, moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Log in op het beheerpaneel van uw Joomla! website

Open een nieuw browservenster en voer de bijbehorende URL in. Dit zou zoiets zijn als http://www.yoursitename_here.com/administrator. Zodra de pagina is geladen, logt u in als de sitebeheerder. Houd er rekening mee dat andere accounts mogelijk niet de rechten hebben om nieuwe gebruikers toe te voegen, afhankelijk van het toegekende toegangsniveau. Meer over de toegangsniveaus verderop in deze zelfstudie.

 1. Open de gebruikersbeheerder

Ga na het inloggen naar het menu-item Site in de linkerbovenhoek, rechts onder de groene balk die de sitekop scheidt van het inhoudsgebied. Selecteer Gebruikersbeheer in het openingsmenu.

 1. Voeg de nieuwe gebruiker toe

Druk op de nieuw geopende pagina op de knop Nieuw in de rechterbovenhoek. Hierdoor wordt het nieuwe gebruikerspaneel geopend waar u de gebruikersgegevens kunt invoeren. Laten we nu de gebruikersgegevens invullen:

Naam - dit veld bevat de echte naam van de gebruiker, zoals Jan Smit

Gebruikersnaam - dit is de gebruikersnaam of inlognaam die moet worden gebruikt om in te loggen op de site, zoals jsmith of yellowbird67

Nieuw wachtwoord - hier kunt u een tijdelijk wachtwoord invoeren dat u naar de gebruiker stuurt, zodat deze voor de eerste keer kan inloggen. De gebruiker kan dit later wijzigen in iets dat gemakkelijk te onthouden is. Een goede vuistregel voor het kiezen van een veilig wachtwoord is om kleine letters te gebruiken in combinatie met hoofdletters en cijfers met een minimale lengte van zes tekens. Een goed voorbeeld is p9HWc0Ak.

Verifieer het wachtwoord - hier moet u het eerder gekozen wachtwoord opnieuw invoeren om er zeker van te zijn dat er geen typefout in het eerste is

Groep - het kiezen van de juiste groep om uw gebruiker aan toe te wijzen kan cruciaal zijn voor de veiligheid van uw site, dus let op bij het instellen! Er is geen gouden regel voor het kiezen van de gebruikersgroep behalve misschien deze: "Houd de rechten zo laag mogelijk". Normaal gesproken zou u de rol van superbeheerder of zelfs beheerder niet aan iedereen willen toewijzen. De rol van Manager is iets zwakker, maar nog steeds sterk genoeg om de inhoud van uw site in gevaar te brengen. In 99% van de gevallen wijst u uw gebruikers toe aan de "Geregistreerd" groep, waardoor ze alleen front-end toegang hebben. Als u meer granulariteit van de toegangsniveaus nodig heeft, kunt u een extensie van derden uit de Extensions-directory overwegen.

Gebruiker blokkeren - hier heeft u de mogelijkheid om een ​​eerder aangemaakt gebruikersaccount uit te schakelen zonder het te verwijderen. Deze optie kan handig zijn om gebruikers te verbannen totdat zij (of jij) een bepaalde actie ondernemen. Stel deze optie eenvoudig in op Ja om het account uit te schakelen.

Systeem-e-mails ontvangen - Stel in of de gebruiker systeemrelevante e-mails moet ontvangen. Als de gebruiker een Administrator of Super Administrator is, wilt u deze optie waarschijnlijk op "Nee" zetten.

Was dit nuttig?
0

Aanpassen van de aanmeldingsformuliermodule

De Login Form-module presenteert bezoekers van de site een formulier met gebruikersnaam- en wachtwoordvelden. Als de gebruiker een geldige gebruikersnaam…

De Login Form-module presenteert bezoekers van de site een formulier met gebruikersnaam- en wachtwoordvelden. Als de gebruiker een geldige gebruikersnaam / wachtwoord-combinatie invoert, krijgt hij toegang tot aanvullende bronnen op uw website. Tot welke aanvullende bronnen ze toegang hebben, kan afzonderlijk worden geconfigureerd.

Eenmaal ingelogd, biedt de Login Form-module de gebruiker een uitlogknop. Ingelogde gebruikers die gedurende een vooraf bepaalde tijdsperiode inactief zijn, worden automatisch uitgelogd.

Om zichtbaar te zijn voor sitebezoekers moet de aanmeldingsformuliermodule zijn ingeschakeld en toegewezen aan een of meer webpagina's op uw Joomla! site.

De aanmeldingsformuliermodule zal verschijnen op elke modulepositie waaraan deze is toegewezen in de huidige sjabloon. Het is ook mogelijk om een inlogformulier te hebben dat verschijnt in plaats van de reguliere inhoud wanneer op een menu-item wordt geklikt. Zie Het menu-item Aanmeldingsformulier maken om te zien hoe u dit doet.

Om de Login Form module in te schakelen

Als u wilt dat bepaalde (geautoriseerde) bezoekers van uw website kunnen inloggen en aanvullende bronnen kunnen bekijken, dan moet u de Login Form module inschakelen. Om de Login Form-module in te schakelen:

 1. wijzig de status Ingeschakeld in Ja (groen symbool) op het scherm Modulebeheer; of
 2. klik op de aanmeldingsformulier-modulenaam in het Moduel Manager-scherm om de details van de module weer te geven, verander het keuzerondje Ingeschakeld in Ja en Wijzig de wijzigingen.

Om de aanmeldingsformuliermodule toe te wijzen aan geselecteerde webpagina's

 1. U kunt de aanmeldingsformulier-module op een of meer pagina's laten verschijnen door deze toe te wijzen aan geselecteerde menu-items. Dit doet u met behulp van de velden in de groep Menutoewijzing op het scherm Module bewerken. Zie De instellingen van de aanmeldingsformuliermodule wijzigen om te zien hoe u dit doet. De volgende lijst beschrijft de instellingen in de menutoewijzingsgroep.
  1. Menu's: is een keuzerondje met de volgende opties:
  2. All: De Login Form module zal op alle schermen verschijnen.
  3. Geen: de aanmeldingsformuliermodule zal op geen enkel scherm verschijnen.
 2. Selecteer menu-item (s) uit de lijst: de aanmeldingsformuliermodule verschijnt op de schermen die zijn geselecteerd in het menukeuzeveld.Menuselectie: toont een lijst met alle menu's en menu-items waaruit een of meer kunnen worden geselecteerd. Dit veld wordt alleen gebruikt als het veld Menu's is ingesteld op Menu-item (s) selecteren uit de lijst. Om meer dan één menu-item in de lijst te selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u om een ​​reeks items te selecteren, of houdt u Control ingedrukt en klikt u om afzonderlijke items te selecteren of te deselecteren.
Was dit nuttig?
0

Gebruikersregistratiebeleid instellen

Tot aan Joomla 3.4 mochten incidentele bezoekers zich standaard registreren op uw website om toegang te krijgen tot aanvullende bronnen.…

Tot aan Joomla 3.4 mochten incidentele bezoekers zich standaard registreren op uw website om toegang te krijgen tot aanvullende bronnen. Geregistreerde gebruikers kunnen bijvoorbeeld toestemming krijgen om nieuwsitems of weblinks in te dienen. Uw Joomla! website implementeert een gebruikersregistratiebeleid dat kan worden aangepast aan uw specifieke vereisten, zodat u beslist welke aanvullende bronnen beschikbaar worden gesteld. U kunt de gebruikersregistratie helemaal uitschakelen als u dat wilt. Sinds Joomla 3.4 is het standaard uitgeschakeld voor nieuwe installaties.

Gebruikers registreren zichzelf op uw website met behulp van de "Create an account" -link op de Login Form-module of de "Register" -link op een Login Form-pagina. Na registratie loggen gebruikers in op uw website door hun gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren met hetzelfde formulier. Er zijn ook links op het formulier om gebruikers te beheren die hun gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Als u de Login Form module gebruikt, kunt u de module zo toewijzen dat deze op een of meer pagina's op een willekeurige modulepositie verschijnt. Als alternatief kunt u een menu-item maken dat de gebruiker naar een pagina leidt waar het aanmeldingsformulier zal verschijnen in plaats van de normale inhoud.

U kunt de gebruikersregistratie uitschakelen, maar de module Login Form is nog steeds ingeschakeld of er is een menu-item Login beschikbaar. In dit geval wordt er geen link "Maak een account" of "Registreren" weergegeven op het aanmeldingsformulier en moet u gebruikers handmatig registreren vanaf de beheerdersback-end. Na registratie kunnen ze zich normaal aanmelden op de front-end. Hierdoor behoudt u de volledige controle over de gebruikersregistratie.
Alleen handmatige gebruikersregistratie toestaan

Als u bepaalde (geautoriseerde) gebruikers wel wilt laten inloggen op de front-end, maar niet dat reguliere sitebezoekers zich kunnen registreren, doe dit dan:

schakel gebruikersregistratie uit door het veld Gebruikersregistratie toestaan ​​in Algemene configuratie te wijzigen in Nee. Zie Instellingen voor gebruikersregistratie wijzigen voor meer informatie over hoe u dit moet doen.
stel ergens op uw website een inlogformulier in. Dit kan op twee manieren:
het aanmeldingsformulier is een module die is toegewezen aan een modulepositie. De exacte locatie waar het aanmeldingsformulier zal verschijnen, is afhankelijk van de gebruikte sjabloon. Meestal staat het in een kolom links of rechts van de hoofdinhoud. Het is mogelijk om de Login Form-module toe te wijzen om op een of meer pagina's van uw website te verschijnen. Zie De aanmeldingsformulier-module aanpassen om te zien hoe u dit doet.
het aanmeldingsformulier is gekoppeld aan een menu-item. Wanneer erop wordt geklikt, wordt het aanmeldingsformulier weergegeven waar de inhoud normaal zou zijn. Zie Het menu-item Aanmeldingsformulier maken om te zien hoe u dit doet.

Om gebruikersregistratie toe te staan

Als u wilt dat bezoekers van uw site zich kunnen registreren om toegang te krijgen tot aanvullende bronnen, doet u dit:

gebruikersregistratie inschakelen (dit is de standaard. Sinds Joomla 3.4 is het standaard uitgeschakeld). Dit wordt gedaan door het veld Gebruikersregistratie toestaan ​​in Algemene configuratie te wijzigen in Ja. Zie Gebruikersregistratie-instellingen wijzigen om te zien hoe u dit doet.
Optioneel: stel het veld Registratietype nieuwe gebruiker in Algemene configuratie in op het gebruikerstype dat zelfregistrerende gebruikers krijgen wanneer ze het registratieproces voltooien. Dit zou normaal gesproken moeten worden ingesteld op Geregistreerd (wat de standaard is).
Optioneel: stel het veld Activering nieuwe gebruikersaccount in Algemene configuratie in:
Indien ingesteld op Ja, ontvangt de gebruiker een e-mail met een link om zijn account te activeren voordat hij kan inloggen. Dit is de standaardinstelling. Dit is een eenvoudige validatiestap, omdat de gebruiker om het registratieproces te voltooien een geldig e-mailadres moet invoeren waartoe hij toegang heeft. Het vermindert het aantal spammers dat nepaccounts op uw website aanmaakt.
Indien ingesteld op Nee, wordt het gebruikersaccount onmiddellijk geactiveerd en kan de gebruiker direct inloggen (zelfs als het e-mailadres ongeldig is).
stel ergens op uw website een inlogformulier in. Dit kan op twee manieren:
het aanmeldingsformulier is een module die is toegewezen aan een modulepositie. De exacte locatie waar het aanmeldingsformulier zal verschijnen, is afhankelijk van de gebruikte sjabloon. Meestal staat het in een kolom links of rechts van de hoofdinhoud. Het is mogelijk om de Login Form-module toe te wijzen om op een of meer pagina's van uw website te verschijnen. Zie De aanmeldingsformulier-module aanpassen om te zien hoe u dit doet.
het aanmeldingsformulier is gekoppeld aan een menu-item. Wanneer erop wordt geklikt, verschijnt het aanmeldingsformulier op de plaats waar de inhoud zich normaal zou bevinden. Zie Het menu-item Aanmeldingsformulier maken om te zien hoe u dit doet.

Was dit nuttig?
0